Ruch szensztacki

Informacje o ruchu

Wypełnianie Ewangelii Jezusa Chrystusa.

Wypełnienie ewangelii

Szensztat to Ruch Katolicki, którego celem jest wypełnianie Ewangelii Jezusa Chrystusa zgodnie z charyzmatem całego dzieła. Szensztat jest to ruch odnowy, miejsce łaski, oryginalna duchowość w Kościele.

Matka Trzykroć Przedziwna

Sanktuarium Szensztackie poświęcone jest Maryi jako Matce Bożej Trzykroć Przedziwnej i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu. Matka Trzykroć Przedziwna wskazuje na wyjątkowe działanie Boga w Trójcy Świętej Jedynego w osobie Maryi jako:
– wybranej córce Boga Ojca,
– Matce Syna Bożego,
– Oblubienicy Ducha Świętego.

Duchowa rodzina

Wszystkie wspólnoty stanowią duchową rodzinę, która składa się z wielu wspólnot tworzących Rodzinę Szensztacką. Grupa uroczyście otrzymuje obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Każdy z jej członków gości u siebie Matkę Bożą przez dwa dni. W ten sposób Maryja odwiedza w ciągu miesiąca każdego, kto należy do kręgu. Obraz-kapliczka jest przekazywany według wcześniej sporządzonej listy. W naszej parafii Ruch Szensztacki liczy 7 kręgów.